Những thiết kế phòng khách với phong cách Art Deco ấn tượng

Cùng nhau ôn lại những thiết kế Art Deco vô cùng phổ biến trong những 20 và 30 với những dạng thiết kế zigzag, hình học, hay thậm chí sử dụng plastic như một nguyên liệu thiết kế. Phong cách Art Deco ít nhiều được ảnh hưởng bởi motif miêu tả thiên nhiên, mặt trời, hoa lá của Art Nouveau , tuy nhiên thời gian trôi qua, nó được thay thế bởi những thiên thần và những đường cong chạm vẽ. Và những thiết kế phòng khách sau đây sẽ mang bạn trở về với phong cách Art Deco ấn tượng này, các phòng khách thiết kế với những tông màu như đen, bạc, vàng, đỏ kết hợp với màu be, kem, xanh…, tất cả cũng được tô điểm với những họa tiết thiên thần, da động vật…

aeffff87f692462c6c6f5147a572d8dd Những thiết kế phòng khách với phong cách Art Deco ấn tượng

0b17f6e7b2ff807b9d07d57e237f2ad3 Những thiết kế phòng khách với phong cách Art Deco ấn tượng

07d1dec0ab8d9477a9a41e9b79d99bd2 Những thiết kế phòng khách với phong cách Art Deco ấn tượng

9b74d1dc363682721d97553a7ee30a91 Những thiết kế phòng khách với phong cách Art Deco ấn tượng

93a520d6e6e1976ca842cfb275f425c5 Những thiết kế phòng khách với phong cách Art Deco ấn tượng

94f963fe85aad6a7e9cb0ca60c378845 Những thiết kế phòng khách với phong cách Art Deco ấn tượng

464bbfaeb5b26a4d024120e772c02118 Những thiết kế phòng khách với phong cách Art Deco ấn tượng

73043e705e637fc0118f48a03c30506c Những thiết kế phòng khách với phong cách Art Deco ấn tượng

7491722bce594fa3ea262f83d0e390b9 Những thiết kế phòng khách với phong cách Art Deco ấn tượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *