Ngôi nhà truyền thống được phá cách hiện đại

Thiết kế bởi Leroy Street Studio, ngôi nhà nhằm làm hài lòng các vị khách hàng với lối thiết kế tuyệt vời theo cấu trúc nhà truyền thống nhưng vẫn rất hiện đại với những nét phá cách trong thiết kế.

dd5fa4801ccc5bb39d6e692a41bc8fbc Ngôi nhà truyền thống được phá cách hiện đại

9f81e2836b223833831aba4688ceecec Ngôi nhà truyền thống được phá cách hiện đại

52fde11748675596e0637d3d789ad3b2 Ngôi nhà truyền thống được phá cách hiện đại

1279744c332fdcca6ae56d7b24b49074 Ngôi nhà truyền thống được phá cách hiện đại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *