Ngôi nhà ngập tràn ánh sáng với những không gian mở

Villa AMT này được khôi phục và xây dựng lại bởi KTS Gerstner tại vùng Neve Ithamar, Israel. Sau khi xây dựng lại, ngôi nhà ngập tràn ánh sáng với những không gian mở và những bức tường kính khổng lồ tạo nên sự thông thoáng và tươi mát cho mọi người.

fa339a3ed9131ada81d9834629e7f8f5 Ngôi nhà ngập tràn ánh sáng với những không gian mở

0a12b2b96e467d143479d4a7ccaa26fe Ngôi nhà ngập tràn ánh sáng với những không gian mở

1a24f54c6851d6f5d165bd640d2bea80 Ngôi nhà ngập tràn ánh sáng với những không gian mở

08bddbd6ad04a6696c78ef6718794dbb Ngôi nhà ngập tràn ánh sáng với những không gian mở

31fdaf965c2b51bcbc91f58bcacf9d60 Ngôi nhà ngập tràn ánh sáng với những không gian mở

91b72f25c76f76198a071bd35e9783d3 Ngôi nhà ngập tràn ánh sáng với những không gian mở

179efbeed2462b0812aaad471409750d Ngôi nhà ngập tràn ánh sáng với những không gian mở

46888ce713b2a94efdb5230d8a479e29 Ngôi nhà ngập tràn ánh sáng với những không gian mở

375057 a Ngôi nhà ngập tràn ánh sáng với những không gian mở

a91b68f8a37354618eca8f5cd3d6d29c Ngôi nhà ngập tràn ánh sáng với những không gian mở

ea144700b66641093b7252dab96d856e Ngôi nhà ngập tràn ánh sáng với những không gian mở

efa3b1a0820cb2dae347e53df32122ae Ngôi nhà ngập tràn ánh sáng với những không gian mở

f8e3a5318aa51b977ad57ca064c73ed7 Ngôi nhà ngập tràn ánh sáng với những không gian mở

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *