Times City – An cư lạc nghiệp

Cuộc sống mới sẽ khởi nguồn từ Times City, một trong những thành phố của thời đại mới đang được tập đoàn Vingroup giới thiệu ra thị trường. Với mong muốn mở ra một “chân trời mới”, hình thành một pho...