Làm sao để chọn khung chuẩn cho tranh gắn đá

Thời gian gần đây, có rất nhiều xưởng đóng khung tranh gắn đá được mọc lên. Tuy nhiên, rất ít các xưởng khung đáp ứng được tiêu chí về mặt thẩm mỹ cho bức tranh. Phần lớn chọn khung, bo rất lung tung...